W Lublinie była rampa kolejowa, gdzie zaczęła się akcja ostatecznego rozwiązania. Wywieziono z niej ok. 20 tys Żydów, a cała akcja oznaczała śmierć dwóch milionów ludzi.

W tym miejscu powstał teraz znak pamięci. W miejscu wciśniętym dziś pomiędzy fabryki. Piękny projekt Bolesława Selmacha. Jak zawsze dzieło niestrudzonego Tomka Pietrasiewicza.

Szalom.

Komentarze