To są raporty o polityce, które wysyłał do mnie prof. Cezary Wodziński, kiedy byłem jeszcze czynnym politykiem. Po tylu latach postanowiłem je ponownie opublikować, aby i inni mogli zdziwić się tym jak mało się zmieniło od tego czasu.

Konkordat polityczny

Główna teza krytyczna jest, jak rozumiem, następująca: W Polsce obowiązuje po dziś dzień swoisty – bo w znacznej mierze potajemny – konkordat polityczny między lewicą laicką a Kościołem katolickim. Konkordat zawiązany w czasach komuny – z powodów już to strategicznych (zagrożenie w obliczu wspólnego wroga), już to taktycznych (zależnie od koniunktury doraźnych celów ideologicznych). Mimo swej „antykomunistycznej” genezy konkordat jest realny w obecnej postkomunistycznej sytuacji. „Realny” znaczy tu: wyznacza niejawnie, lecz przemożnie dzisiejszy kształt rzeczywistości politycznej i rozkład głównych sił politycznych w Polsce oraz system faktycznych zależności między nimi.

W konsekwencji: potajemne porozumienie lewicy laickiej z Kościołem katolickim jest odpowiedzialne za: a) wasalizację państwa względem Kościoła; b) skuteczne utrudnianie modernizacji państwa (przekształcenia się w państwo świeckie wedle standardów zachodnioeuropejskich); c) zahamowanie procesów „oświeceniowych” (emancypacji i niepodległości rozumu względem wiary); d) degrengoladę etyczną całej formacji laicko-lewicowej („kapitulacja całej świeckiej elity inteligenckiej w Polsce”, akt „ukorzenia się przed Kościołem), co powoduje potężne spustoszenia moralne w skali całej wspólnoty, ponieważ preferuje powszechnie obowiązujący, a właściwie jedyny model aksjologiczny.

Model bezwzględnego podporządkowania się systemowi wartości Kościoła katolickiego: nie ma zbawienia poza Kościołem; Kościół jedynym wyznacznikiem kodeksu etycznego (niepodważalnym gwarantem możliwości rozróżniania między dobrem i złem); Kościół jedyną instancją powołaną do skutecznej egzekucji tego kodeksu.

Krótko: Kościół katolicki jest nie tylko instytucją prawodawczą, ale również sędziowską i egzekucyjną. Stanowi realne zaprzeczenie podstawowej zasady demokratycznego państwa: rozdzielności trójwładzy. Skupia w jednym miejscu realność prawodawcy, zarządcy oraz sędziego/prokuratora/komornika. W efekcie: pretenduje do roli jedynego gwaranta ładu moralnego, sc. politycznego (zgodnie z przytoczoną „regułą Króla”: „Polacy bez katolicyzmu popadną w barbarzyństwo”, czy Kołakowskiego: „bez religii będzie chaos”).


Komentarze

Aby zapewnić najwyższą jakość usług strona wykorzystuje pliki cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka Prywatności

Polityka plików „cookies”: korzystając ze strony Janusza Palikota akceptujesz zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności: Po co nam cookie? Cookies używamy w celu optymalizowania korzystania ze stron www oraz również w celu gromadzenia danych statystycznych/analitycznych, do identyfikowania sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Dane te dają możliwość ulepszania funkcjonalności, struktury i zawartości stron www, oczywiście z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych akcji na rzecz użytkownika. Dane zawierające informacje osobowe są zaszyfrowane, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe! Możesz samodzielnie zmienić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu. Janusz Palikot nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na naszych stronach Zaufani Partnerzy Korzystając ze strony możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od Zaufanych Partnerów. Mogą oni korzystać z plików cookie do celów reklamowych, analitycznych i statystycznych. Strona wykorzystuje oprogramowanie analityczne od Zaufanych Partnerów (Google Analitics, Facebook), zamieszczając w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o nim. Janusz Palikot

X