Znam Jacka Czeczota-Gawraka od lat. Jest w końcu człowiekiem, który poza Wałęsą i papieżem jako jedyny Polak był na okładce Timesa, konserwując obrazy ze zbiorów królewskich Anglii. Niespodziewanie trafiłem na jego tekst o Ruszkowskim – wybitnym polskim malarzu, a mało znanym w kraju. Po czym zobaczyłem jeszcze kilka zabawnych tekstów o świecie, którego już nie ma. Świecie honoru i humoru jednocześnie. Otóż rozdzielenie tych dwóch spraw spowodowało wielkie szkody dla naszej kultury. Jak to przywrócić? Tę lekkość życia, a nie trywialność?

Na zdjęciu Jacek Czeczot-Gawrak konserwuje plafon Petera Paula Rubensa w XVII-wiecznym Pałacu Whitehall w Londynie. The Times, 26 lipca 1997 r. Fot: Studio, Architektura i Wnętrza

Komentarze