Najpierw faszyści wymordowali Żydów i chłopi mogli zająć ich miejsce i handlować. To była rewolucja faszystowska.

Potem komuniści wymordowali arystokrację i chłopi mogli zostać księżmi lub mieć ziemię. To była rewolucja bolszewicka.

Potem była rewolucja liberalna i nomenklatura partyjna straciła władzę, a dostali ją robotnicy i mogli stawać się obywatelami.

Te trzy rewolucje nic nie dały i tak nastał czas Kaczyńskiego, czyli wracamy tam, gdzie byliśmy.

Ale kto wie..? Może to jednak już niemożliwe?

Komentarze