Tu jestem wolny od wszelkich ambicji, trosk, wątpliwości. Wchodzę w stan całkowitej równowagi, w coś w rodzaju medytacji. Spowolnienie, łagodność życia, bycie poza czasem. Myśli same się proszą o uczucia. Głębia jest powierzchnią, a strata zyskiem.

Komentarze