Chrystus miał żonę – Marię Magdalenę i miał dzieci. Jego matka Maria urodziła go jako kobieta, która nie miała innego mężczyzny poza Józefem i dlatego znana była jako cudownie zapłodniona. Rękopisy z Qumran są starsze niż jakiekolwiek dokumenty zwierające księgi Starego i Nowego Testamentu, a jednak ich prawda jest ukryta przed milionami katolików. Wbrew oczywistym faktom.

 

Komentarze